Here we go again. Jeg har været stærkt begejstret for Kate Bushs dramatiske og eksperimenterende musik siden begyndelsen af 1980’erne. Ikke desto mindre bliver jeg på grund af min sprogvidenskabelige baggrund en anelse træt når jeg erfarer at Bushs nye album (udkommer 21. nov.) bærer titlen 50 Words for Snow. Skal vi nu igen have repeteret den evindelige historie om eskimoernes fantasillioner af ord for sne?

Det står bedre til end man kunne frygte med Kate Bushs sang, men nu har jeg selv bragt sneordforrådet på bane, så lad mig lige kort slå fast hvorfor den hyppigt gentagne myte er så irriterende.

For det første: Påstanden er rimeligt let genkendelig som en vandrehistorie. Den bærer alle vandrehistoriens træk, især manglen på præcision. Eskimoerne har X antal ord for sne! X varierer fra seks til seks hundrede. Hvem er ‘eskimoerne’? Der er ikke noget sprog der hedder ‘eskimoisk’ – hvad taler vi om, f.eks. vestgrønlandsk? Og hvad menes der med ‘ord’ (se næste punkt)? Hvor har du påstanden fra? Altid som ‘noget man har hørt’, noget der er ‘almindeligt kendt’, osv., ikke en original kilde eller fast henvisning. (At myten med en vis ret kan henføres til Benjamin Lee Whorf er en anden sag. Folk der kan anføre den reference, er som regel ikke dem der kolporterer historien ukritisk).

For det andet: De relevante sprog der kunne menes med ‘eskimoisk’, nemlig de eskimoisk-aleutiske sprog, er polysyntetiske hvilket kort fortalt betyder at ord på disse sprog svarer til længere sammensætninger af ord eller sågar hele sætninger på andre typer sprog. Det gør det til et temmelig afgørende spørgsmål hvordan man tæller ‘ord’. Hvis beskrivelser som ‘gammel, let beskidt sne der ligner vaniljeis’ og ‘snefnug der danser i luften som balletpiger’ giver anledning til ‘ord’, er det ikke overraskende at ‘eskimoisk’ har mange ord for sne. Det siger ikke så meget om sproget. Svarer snarere til at tælle hvor mange beskrivelser af bøgetræer der optræder i dansk litteratur. Det er ganske vist: Danskerne har 1200 forskellige sætninger om bøgetræer! Og?

For det tredje: Hvis man nu påviste, at et specifikt, relevant eskimoisk-aleutisk sprog havde 27 veldefinerede leksemer (‘opslagsord’) for sne, ville det ikke påkalde sig nogen dybsindig teoretisk interesse. Vi har på dansk ‘sne’, ‘tøsne’, ‘snestorm’, ‘snelag’, ‘fygesne’, ‘nysne’ osv. (Det var seks – vogt jer, eskimoer, vi haler ind på jer!) som vi finder anvendelse for. Hvis man talte dansk et sted hvor sne spillede en større rolle i hverdagen, ville vi sikkert have flere. Hvis man bor oppe i bjergene, har man sikkert ikke så mange ord for fænomener med forbindelse til havet, osv. Den gamle diskussion om sammenhængen mellem sprog og tænkning, om vores sprog påvirker og/eller afspejler vores syn på verden, er evigt aktuel og interessant. Men at ordforrådet afspejler de umiddelbare omgivelser, er trivielt og for banalt til at bidrage til den diskussion.

Den fagligt kyndigste og den sjoveste og den vredeste aflivning af myten om sneordene er ubetinget den altid læseværdige Geoffrey K. Pullums The Great Eskimo Vocabulary Hoax i bogen af samme navn (1991). En lidt mere populær forklaring, med Pullum som kilde, kan findes i Steven Pinkers The Language Instinct (1994), og herhjemme er sneordmyten blevet spiddet af sprogfolk som Søren Brandt, Ivar Gjørup og Ole Stig Andersen – se Fornemmelser for sne. (De danske eksempler tager, som Ole Stigs titel antyder, udgangspunkt i Peter Høegs Frøken Smilla, som jeg hermed har nævnt eksplicit i håb om ikke at se hende optræde i kommentarer. Og jeg har reserveret en meget hård snebold til nakken på den første danske anmelder af 50 Words for Snow der måtte bruge overskriften ‘Frk. Bushs fornemmelse for sne’).

Så ja, uanset hvor længe og glædeligt ventet det nye Kate Bush-album er, bliver jeg lidt træt ved titlen. Men jeg er åndet lettet op. Det sært inciterende titelnummer ’50 Words for Snow’ består af Stephen Fry der reciterer sneord, fra velkendte engelske gloser som ‘pristine’ og ‘avalanche’ til besynderligheder, samt ord fra andre sprog, ‘swans-a-melting’, ‘eiderfalls’ og ‘stellatundra’, mens Kate Bush i omkvædet tilskynder ham til at nå op på halvtreds: ‘Come on, man, you’ve got 44 to go!’ Og sangen bekræfter ikke eskimomyten, idet omkvædet ændrer sig til ‘Don’t you know it’s not just the Eskimo. Let me hear your 50 words for snow!’ Vi (dvs. engelsk og andre sprog) kan fremvise lige så mange sneord, og er de lidt konstruerede, ja så er de tilsvarende inuitord det sikkert også hvis vi skal tælle til et halvt hundrede.

Kate Bushs 50 Words for Snow er som nævnt ikke udkommet endnu, men kan pt. høres her på NPR First Listen.