Da den britiske hofdigter Alfred Lord Tennyson (1809-1892), ham med The Charge of the Light Brigade, i 1842 udgav digtet The Vision of Sin, modtog han angiveligt et brev fra matematikeren Charles Babbage (1792-1871), opfinderen af regnemaskinen the difference engine og den programmerbare analytical engine, der aldrig blev bygget i Babbages levetid, men principielt var verdens første computer.

I brevet anfægter Babbage Tennysons verselinjer

Every moment dies a man,
Every moment one is born.

og skriver: ‘If this were true, the population of the world would be at a standstill. In truth, the rate of birth is slightly in excess of that of death. I would suggest that the next edition of your poem should read:

Every moment dies a man,
Every moment 1 1/16 is born.

Strictly speaking, the actual figure is so long I cannot get it into a line, but I believe the figure 1 1/16 will be sufficiently accurate for poetry.’

Det er i hvert fald hvad man kan læse mange steder. Philip & Emily Morrisons Charles Babbage and his Calculating Engines: Selected Writings by Charles Babbage and Others (1961) citerer dog en noget anden version:

‘I need hardly point out to you that this calculation would tend to keep the sum total of the world’s population in a state of perpetual equipoise whereas it is a well-known fact that the said sum total is constantly on the increase. I would therefore take the liberty of suggesting that in the next edition of your excellent poem the erroneous calculation to which I refer should be corrected as follows:

Every moment dies a man
And one and a sixteenth is born.

I may add that the exact figures are 1.167, but something must, of course, be conceded to the laws of metre.’

Hvis brevet overhovedet er ægte, lyder den sidste version mest autentisk; den anden lyder som en popularisering hvor man undgår svære ord som ‘equipoise’ (ligevægt) osv. Det er der sådan set ikke noget galt i. Mere problematisk er det at omskrivningen i højere grad får Babbage til at fremstå som en fagidiot der slet ikke fatter hvad digtning går ud på: Uden ‘I need hardly point out’ får det klang af nedladende belæring, ligesom den underfundige slutbemærkning om at bøje sig for metrikkens love bliver erstattet af noget der i langt højere grad kan læses som lettere afstumpet og uforstående. Hvis brevet er autentisk, er der vist bred enighed om at det er spøgefuldt ment fra Babbages side, og man sporer også en selvironi hos matematikeren der selv må smile lidt over at han ikke kan undgå at bemærke ‘regnefejlen’ i digtet. Kedeligt hvis populariseringen bare er udtryk for (moderne) fordomme om datanørder og ordflippere.

Derimod var der vist ingen tvivl om at videnskabsjournalisten Simon Singh var ude på sjov da han med tydelig inspiration i Babbage-Tennyson-korrespondancen gik i rette med Katie Meluas popsang Nine Millions Bycycles og påtalte at linjerne

We are 12 billion light-years from
the edge,
That’s a guess,
No one can ever say it’s true,
But I know that I will always be
with you.

afslørede en rystede mangel på forståelse for moderne videnskab og rettelig burde lyde:

We are 13.7 billion light-years from
the edge of the observable universe,
That’s a good estimate
with well-defined error bars,
Scientists say it’s true, but
acknowledge that it may be refined,
And with the available information, I predict that I will always be
with you

Singhs ‘rettelse’ er selvfølgelig alvorlig sjov – et påskud for at fremføre en pointe om at videnskabelige resultater, selv om de er behæftet med usikkerhed og åbne for revision, ikke er ‘gæt’. Dr. Michael Gross fra Oxford har dog forsvaret Katie Mehlua og ment at ‘No one can ever say it’s true’ blot er et udtryk for forståelse for Poppers falsifikationsprincip.

Måtte der altid være lige meget plads til, og lige meget forståelse for, såvel videnskaben som poesien. Og gerne også plads til lidt humor og selvironi begge steder.

Se Simon Singh: Katie Melua’s bad science, 2005